Meteen naar de inhoud

Dyslexiezorg

Het Dyslexie Netwerk Pento (DNP) is een samenwerking tussen Audiologisch Centrum Friesland en een aantal praktijken voor logopedie en dyslexiezorg.

Bij het netwerk zijn de volgende disciplines aangesloten: orthopedagoog, psycholoog, psychologisch assistent en een aantal logopedisten / dyslexiespecialisten in Friesland en Groningen. Dit netwerk voert diagnostiek en behandeling uit in het kader van de vergoede dyslexiezorg. Vergoede dyslexiezorg zit in het basispakket van de zorgverzekeraar. De vergoede dyslexiezorg geldt voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggen dat er bij deze kinderen sprake moet zijn van een ernstige vorm van dyslexie en dat er geen andere (leer)stoornissen (comorbiditeit) meespelen. Als het vermoeden bestaat van ernstige enkelvoudige dyslexie, kunnen ouders hun kind rechtstreeks aanmelden bij het Audiologisch Centrum Leeuwarden.

Sinds september 2010 heeft het DNP een keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.