Meteen naar de inhoud

Gehoor en auditieve vaardigheden

Een goed gehoor is erg belangrijk voor de communicatie. Als kinderen niet goed horen, kan dat (ernstige) gevolgen hebben voor de spraak- en taalontwikkeling. Tijdens oorontstekingen en verkoudheid is het gehoor ook verminderd. Soms verwijst de logopedist naar een KNO-arts of een Audiologisch Centrum om het gehoor te laten controleren.
Als volwassenen minder goed horen en daarvoor een hoortoestel dragen, kan de logopedist hen leren omgaan met het hoortoestel, leren liplezen en de omgeving uitleg geven over de hoorproblemen.

Problemen met het gehoor kunnen zijn:
– Slechthorendheid
– Klanken niet goed kunnen onderscheiden

Daarnaast kunnen er ook problemen zijn met de auditieve vaardigheden. Kinderen die moeite hebben met de auditieve vaardigheden, hebben bijvoorbeeld een verhoogd risico om het leren lezen en spellen goed onder de knie te krijgen.
Als het kind in groep 2 zit doet een logopedist vaak onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de invloed van zwakke auditieve vaardigheden op het gebied van taal, spraak, lezen en spellen.

Onder auditieve vaardigheden vallen o.a:
– Het auditief geheugen
– De auditieve analyse (hakken van woorden)
– De auditieve synthese (plakken van woorden)
– De auditieve discriminatie (verschil horen tussen woorden/klanken)