Meteen naar de inhoud

Lezen en spellen / dyslexie

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Deze kinderen zijn soms nog niet vastgelopen in het leesproces, maar vertonen al wel risicofactoren. Een vroege adequate begeleiding(o.a. werken met klanken en letters) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan.
De risicogebieden voor het leren lezen en/of spellen zijn het werkterrein van een logopedist. Ook bij het aanvankelijke en voortgezet lezen is kan een gespecialiseerde logopedist ondersteuning bieden. Het einddoel van technisch lezen wordt gedefiniëerd als “stillezen met begrip”. Ook bij dit begripsmatige aspect van het lezen wordt het werkterrein van de logopedist aangesproken. Namelijk de taalontwikkeling en de woordenschat.

Veel kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden ontwikkelen op latere leeftijd dyslexie. In wetenschappelijke literatuur worden percentages genoemd van wel 40-50%. Er zijn 4 typen taalleerproblemen te onderscheiden die ten grondslag liggen aan moeite met lezen, spellen en rekenen:
– auditieve verwerkingsproblemen
– spraakproblemen
– grammaticale problemen
– problemen met de betekenisverlening

Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.

Praktijk voor logopedie E. Bleeker heeft een samenwerking met Dyslexie Netwerk Pento wat betreft de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.
Het Dyslexie Netwerk Pento (DNP)  is een samenwerking tussen Audiologisch Centrum Friesland en een aantal praktijken voor logopedie en dyslexiezorg.

Bij het netwerk zijn de volgende disciplines aangesloten: orthopedagoog, psycholoog, psychologisch assistent en een aantal logopedisten / dyslexiespecialisten in Friesland en Groningen. Dit netwerk voert diagnostiek en behandeling uit in het kader van de vergoede dyslexiezorg. Vergoede dyslexiezorg zit in het basispakket van de zorgverzekeraar. De vergoede dyslexiezorg geldt voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggen dat er bij deze kinderen sprake moet zijn van een ernstige vorm van dyslexie en dat er geen andere (leer)stoornissen (comorbiditeit) meespelen. Als het vermoeden bestaat van ernstige enkelvoudige dyslexie, kunnen ouders hun kind rechtstreeks aanmelden bij het Audiologisch Centrum Leeuwarden.

Sinds september 2010 heeft het DNP een keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.