Meteen naar de inhoud

Meertaligheid

De situatie binnen een gezin heeft invloed op de taalontwikkeling van kinderen. De achtergrond van thuis bepaalt grotendeels hoe de taalontwikkeling bij kinderen vanaf de geboorte verloopt.
Of er binnen het gezin veel of juist weinig wordt gesproken, maakt uit voor het aanleren van de taal. Kinderen horen en leren door die situatie de moedertaal op een bepaalde manier. Je ziet dit terug in de verwerving van een tweede of derde taal. Een goede basis in de thuistaal is belangrijk voor het aanleren van het Nederlands.
In Nederland is de algemene opvatting dat allochtone kinderen hun thuistaal maar moeten vergeten als ze naar het basisonderwijs gaan. Ouders krijgen vaak het advies om thuis alleen Nederlands te praten. Dit is in veel gevallen echter af te raden, bijvoorbeeld als de ouders zelf niet goed Nederlands spreken. Wanneer een kind moeite heeft met het verwerven van de moedertaal en het Nederlands als tweede taal dan kan een logopedist deze problematiek begeleiden. Zij zal dan samen met de ouders een juiste oplossing zoeken om beide talen te stimuleren.

In Koudum en omstreken wordt het ‘Fries’ veelvuldig gesproken. Ook het Fries is een taal en wordt bij veel kinderen als moedertaal aangeleerd. Ook nu geldt dat een goede basis in de thuistaal(de Friese taal) belangrijk is voor het aanleren van het Nederlands.
Ook Friessprekende kinderen ondervinden soms problemen bij het aanleren van de Nederlandse taal. Dan zal er samen met de logopedist naar een goed evenwicht gezocht worden tussen het stimuleren van het Fries en het Nederlands.

Bij ons in de praktijk wordt het Fries actief beheerst. Kinderen die Fries spreken worden in het Fries benaderd. Dit zorgt o.a. voor een veilige vertrouwde omgeving.