Meteen naar de inhoud

Stem/ adem

Om een zuiver geluid te kunnen produceren maakt men gebruik van o.a. een koppeling van de ademing en het trillen van de stembanden. Door verkeerd stemgebruik kunnen de stembanden beschadigen en krijgt men een schorre of hese stem. Dit kan bij kinderen ontstaan door veel schreeuwen, gekke stemmetjes nadoen en schrapen. Ook door een verkeerde ademtechniek tijdens het spreken, bijvoorbeeld te lang spreken op één ademing, kunnen de stembanden beschadigd raken. Er kunnen zich dan knobbeltjes of poliepen op de stembanden ontwikkelen. In bepaalde gevallen is logopedie alleen voldoende om deze problemen op te lossen. In andere gevallen wordt de logopedische behandeling gecombineerd met een operatie door de KNO-arts. Een ander stemprobleem hebben mensen waarbij het strottenhoofd is verwijderd als gevolg van kanker. De logopedist helpt hen bij het leren geluid maken en spreken op een andere wijze.

Problemen met de stem kunnen zijn:
– Onvoldoende adembeheersing
– Hyperventilatie
– Heesheid/ schorheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik
– Heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen